Päästömittauksessa ei mitattu pakokaasupäästöjä pakoputkesta, miksi?

Päästömittaukset
Päästömittauksen suoritustavat muuttuivat vuonna 2018. Suoritustapaan vaikuttaa ajoneuvon käyttövoima sekä ikä. Päästömittaukset tehdään vuonna 1978 ja sen jälkeen käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille sekä 1980 ja sen jälkeen käyttöönotetuille dieselajoneuvoille.

Alle 10-vuotiaisiin bensiiniautoihin suoritetaan pelkästään OBD-tarkastus. Tätä vanhempiin mittaus suoritetaan sekä OBD-portista että pakokaasumittauksena. Ennen vuotta 2001 käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille mittaus suoritetaan ainoastaan pakokaasumittauksena.
Dieselkäyttöisistä ajoneuvoista mitataan pakokaasumittauksena savutusarvo. 1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille tehdään savutusmittauksen sijaan OBD-tarkastus.

Usein kysytyt kysymykset