K1 Katsastuksella on arvot, jotka määrittävät yrityksen kulttuurin. Arvot muodostavat perustan sille mitä teemme

Arvot ovat jokapäiväisen toimintamme perusta ja niiden on heijastettava K1 Katsastuksen yrityskulttuuria, jotta voimme tarjota jatkuvasti huipputason suorituskykyä. Arvot määrittävät miten kohtelemme toisiamme, asiakkaitamme, kumppaneitamme, omistajiamme ja ympäröivää maailmaa.

ASIAKASARVOT

Asiakas toiminnan keskiössä

Asiakkaiden tarpeet ovat toimintamme lähtökohta. Hyödynnämme asiantuntijuuttamme aina asiakkaidemme parhaaksi ja panostamme odotukset ylittävään asiakaskokemukseen. Toimimme joustavasti ja meillä on helppo ja mukava asioida.

Ylpeys osaamisesta

Arvostamme omaa ja työkavereidemme asiantuntemusta ja olemme ylpeitä osaamisestamme. Avoimella tiedon jakamisella ja hyvällä johtamisella varmistamme kaikille mahdollisuuden menestyä työssään.

Tahto uudistua

Meillä on uteliaisuutta ja rohkeutta uusien ideoiden ja toimintatapojen etsimiseen ja toteuttamiseen. Olemme alan edelläkävijä ja sitoudumme kehittämään palveluitamme jatkuvasti.

Vastuullinen kotimainen toimija

Olemme kotimainen työllistäjä ja mahdollistamme henkilöstön hyvinvoinnin. Vaikutamme hiilijalanjälkeen, edistämme liikenneturvallisuutta ja toimimme hyvän hallinto-tavan, eettisten liike-toimintaperiaatteiden ja tietosuojaohjeiden mukaan.