K1 Katsastus ottaa harppauksen kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Oy Elkraft Finland Ab toimittaa sähköntoimittajana K1 Katsastukselle 100% uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä koko kalenterivuoden sähkönkulutukselle. Sähkön alkuperä varmistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/77/EY mukaisilla alkuperätakuilla.

Palaa otsikoihin