Riippuuko päästömittauksen hinta mittaustavasta?

Päästömittaukset
Ei riipu. Päästömittaus maksaa aina asemakohtaisesti saman verran, riippumatta siitä suoritetaanko mittaus OBD-portista, pakoputkesta vai näiden yhdistelmänä.

Usein kysytyt kysymykset